Αριθμός Κινητού
Για να συνδεθείτε και να συμμετάσχετε στο παιχνίδι ερωτήσεων αυτής της εβδομάδας πρέπει να συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με τον οποίο συμμετείχατε στην υπηρεσία.